Telefón054/4706706 Po-Pia 09:00-16:00 / Obedňajšia prestávka: 12:00-13:00 hod.

Návody na použitie a ošetrenie

Všeobecné záručné podmienky:  Záručná doba na uvedené výrobky je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie úmyselné alebo neúmyselné, nešťastnou náhodou, nárazom alebo preseknutím. Za chybu sa nedá považovať zmenu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho mechanického a nešetrného zaobchádzania s výrobkom, taktiež aj v dôsledku prirodzeného opotrebovania materiálu výrobku.

Upozornenie: Vzhľadom k charakteru použitia uvedených výrobkv je zrejmé, že pri hre dochádza k mnohým rizikám vedúcim k následnému mechanickému poškodeniu. Poškodenia týmto spôsobom sa nepovažujú za vadu výrobku. Pri výbere výrobku odpovedajúcemu Vášmu spôsobu hry resp. korčuľovania sa poraďte s predajcom vo vašej predajni.

Vyhľadávanie