SPAIZ s.r.o. Poštová 3, 085 01 Bardejov
054/470 67 06
spaizhokej